Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser en nedgang på 22 innbyggere i Narvik i tredje kvartal, det vil si i tremånedersperioden fra juli til september.

I Narvik er det totale folketallet gått ned med 22 innbyggere i denne perioden. Vi har et fødselsunderskudd på 19. Det vil si at det er 19 flere som dør enn som fødes i Narvik. Totalt kom det 42 nye verdensborgere til Narvik i tredje kvartal.

Artikkelen fortsetter under rammen.

177 fra utlandet

Ser vi på til- og fraflytting innenlands viser tallene at det flyttet 250 personer til Narvik, mens 395 flyttet fra Narvik til andre steder i landet. Det som på en måte berger skiva er innvandring. 177 mennesker fra utlandet ble folkeregistrert i vår kommune siste kvartal.

Det innebærer at Narvik kommune består av 21.551 innbyggere per 30. september, mot 21.573 innbyggere den 1. juli. Den 1. januar 2021 var vi 21.661 innbyggere. Nå er vi altså 110 innbyggere færre enn da.

Stor nedgang i Evenes

For Evenes er tallene ganske dyster. Totalt mistet Evenes 15 innbyggere i tredje kvartal. Sett i lys av at det nå bor 1.305 personer i Evenes, er det en stor nedgang siste kvartal. Den 1. januar 2021 bodde det 1324 innbyggere i Evenes. Med andre ord en nedgang på 19 innbyggere.

Gratangen er mer stabil. Her har det ikke vært endring i folketallet siste kvartal. Det bor nå 1.070 innbyggere i Gratangen. 1. januar 2021 bodde det 1092. De har dermed hatt en nedgang på 22 innbyggere siden da.

For regionen og nabobyene våre ser tallene for siste kvartal slik ut:

  • Narvik: -22
  • Evenes -15
  • Gratangen 0
  • Harstad: +4
  • Tromsø: +34
  • Bodø: -69
  • Tjeldsund: -15