Behovet for en beredskapskai har aldri vært mer åpenbar enn denne kvelden

Det er positivt at Narvik kommune nå tar skikkelig tak i behovet for en permanent beredskapskai i Beisfjord. Nå er det viktig at det beste ikke blir det godes fiende.