Forrige måned hadde Beisfjord IL årsmøte.

Marte Kufaas takket da av som leder, og inn steppet Sandra Løveng. Løveng har sittet i Beisfjord-styret i ni år allerede, men da under andre poster.

– Selve årsmøtet gikk fint. Det var mye folk, og vi er ikke vant med at det kommer så mange folk under slike møter. Det var 39 fremmøte, hvorav 32 var stemmeberettiget, rapporterer den nye styrelederen, Sandra Løveng.

Rokeringer

Fire rolleinnehavere (leder, kasserer, ungdomsrepresentant og styremedlem) gikk ut av styret under møtet. Aleksander Jørgensen (nestleder), Eilert Ravn (innkasserer) og Lars Erik Lillefloth (sekretær) kom inn i styret.

– I tillegg til utskiftninger hadde litt rokeringer innad i styret, sier Løveng.

– Det var et flott styre som gikk av og et flott styre som gikk inn. Det er gode sammensetninger i det nye styret og nå skal vi se litt på organisasjonen vår. Vi håper samtidig på å få masse dugnadshjelp fra folk i byga, fortsetter hun.

– Klubb i medvind

For den ferske styrelederen har overgangen til styreleder gitt henne større innsikt i klubben.

– Som leder har man mye å sette seg inn i. Vi har fantastisk flotte idrettslag, men vi er også en form for bedrift med utleie av stort lokale, og vi er på mange arenaer idrettslig, sier Løveng.

Etter usikkerheter i vinter, ble det i vår klart at Beisfjords herrelag i fotball fortsetter. I tillegg ble det nettopp startet opp en turngruppe i klubben.

– Skiaktiviteten er også oppe og går. I fjor fikk vi en tråkkemaskin, og vi har nypreparerte skiløyper. Det er en fantastisk flott dugnadsgjeng som står på for at man skulle kunne gå på gode skiløyper i Beisfjord, sier Løveng for å trekke fram noen av aktivitetene i klubben.

– Vi er et idrettslag i medvind, slår hun fast.

Det er i dag 407 medlemmer i Beisfjord IL, hvorav omlag 220 av disse er aktive utøvere.

Ble hedret

På årsmøtet ble det ifølge Løveng satt av tid til å hedre sine egne.

– Vi hadde utdeling av hederstegn, hvor lang og tro tjeneste for klubben i styret er noen av statuttene, forteller hun.

Det ble delt ut hederstegn i tre klasser:

  • Hederstegn 3 (5 års tjeneste):

Marte Kufaas, Torbjørn Kufaas, Kristian Kristiansen, Anton Nyborg,  og Sandra Løveng.

  • Hederstegn 2 (10 års tjeneste):

Svein Åge Bakli, Torbjørn Kufaas og Beisfjord sementvarefabrikk.

  • Hederstegn 1 (flere tiårs tjeneste):

Marita Edvardsen

– I tillegg takket Kristel Kristensen av etter 34 år i klubben. Hun har lagt ned fantastisk arbeid for Beisfjord IL de årene hun har sittet i styret, sier Løveng.

Det nye Beisfjord IL-styret:

Leder: Sandra M. Løveng

Nestleder: Alexander Jørgensen

Økonomiansvarlig: Eilert Ravn

Sekretær: Lars Erik Lillefloth

Skigruppa: Kjetil Akselsen

Fotballansvarlig: Jan Westby

Sportslig leder: Marius Jespersen

Ungdomsrepresentant: Louise Pedersen

Styremedlemmer: Inga Husjord, Dagfinn Lindal, Svein Åge Bakli, Gerard Zuidhoek

Vara: Jessica Johanson