Forbereder stenging med bom på den rasutsatte veien

Nå settes det opp bommer på Beisfjordveien. Disse kommer til å gå ned når det er fare for ras – eller ras allerede har gått.