Tirsdag den 22/8 arrangerte aksjonsgruppa for en sikker Beisfjordvei folkemøte på Beisfjord Barneskole.

Alle de politiske parti var med i en paneldebatt.

Jeg har lagt bak meg mange år i lokalpolitikken - 5 perioder i kommunestyret - 4 av disse også i formannskapet. Det gjelder selvsakt den kommunen jeg kommer fra i Trøndelag!

Tankene som surret i hodet etter møtet var irriterende og mangfoldige!

Jeg bare spør - ikke for å henge ut noen som helst:

Hvor ble det av Bygdeutvalget etter det store snøraset? - helt tyst!

Av hvem ble aksjonsgruppen satt opp av?

Hva med bygdefolkets mening og handling?

La dette henge i lufta så lenge!

Men - maken til ansvarsfraskrivelse av de ledende politikkerne med ordføreren i spissen - har jeg aldri sett og hørt maken til!

Med kommunens økonomiske situasjon pr. dato - en lånegjeld som balanserer på en knivsegg - legger ordfører ut i ville og brede. Han vil bygge en flerbrukshall i Beisfjord - med ishall, svømmehall, barnehage osv. Dem greier ikke å vedlikeholde barneskolen en gang - hallo! På ekt trøndersk - "TOLLPRAT"!

Ordfører, rådmann og flere til - burde skjønne og forstå - hva som er dagens situasjon for familiene, og spesielt barnefamilier som har bosatt seg her inne i fjorden! Barnefamilier med flere vil selge sine hus og flytte ut herfra - dem tør rett og slett ikke å bo her. Salgsverdi på eiendomene her inne er veldig lave - og hvorfor skjønner de aller fleste!

Den rasutsatte vegen inn og ut av fjorden sliter på nerver og nattesøvn på flere og flere. Spesielt er det for barnefamilier som sender ungene hver dag inn til byen!

Hva blir Beisfjords fremtid uten barnefamilier? Ingen ting!

Fremtidige generasjoner kommer til å oppleve Beisfjord som Rombakkbotn nr. 2!

Hva må skje - og det må skje noe raskt - før det er for sent!?

TUNNEL - tunnel - så det smeller i alle ører som hører og vil høre! Alt annet er bare uthaling og tull og tøys! Denne etterlengta tunnellen skulle nesten ha stått ferdig i dag - viss de såkalte ansvarlige har tatt innover seg det alvåret som ligger å ulmer i denne saken!

Når det ikke skjer - ja da må vi som bor her ta det ansvaret da! Kan vi det - ja - det kan vi!

Denne saken har 2 klare kjernepunkter:

1. Eneste veien vi har inn til Beisfjord - er en fylkesvei. Dermed fylkets ansvar - ingen tvil om det!

2. Beisfjord som et kommunalt regulert boligområde - kommunens ansvar - så klart!

Hva sier statens lovverk om kommunens ansvar i slike tilfeller!

Naturskadeloven paragraf 20A - sier alt om dette:

Den starter med følgende ordlyd. En hverkommune i Norges land - som har regulert og lagt til rette for et boligområde - PLIKTER - jeg sier plikter å ha en sikker veg til og fra boligområdet!

Har vi det her i Beisfjord? Svaret er NEI - og kommer til å få det - før det er for seint?

Kan vi som bor her gjøre noe med denne situasjonen da - ja, det kan vi!

Viss det er vilje og samhold - kan vi gå sammen og saksøke kommunen.

Det er også nok om en husstand føler seg utrygg!

Da forholder det seg slik:

Din husforsikring dekker gratis advokathjelp mot kommunen - du har ingen ting å tape!

Det finnes advokater som har spesialisert seg på dette området - og tar saken for oss!

Jeg kjenner til dem - og har vært med på dette før!

Jeg stiller opp for dere her i Beisfjord - blir noen med meg - vi har ingen tid å miste. Vi har mange farlige vintra foran oss!

Denne saken er egentlig så alvorlig at ordet politikk, partipolitikk burde vært lagt på hylla fra første dag etter det store raset som lamma bygda vår. Her skulle kommunen - uten partipolitiske meninger gått rett til vegsjefen i fylket - ikke bare sakt - men forlanga følgende:

Vi har ansvaret for ca. 800 mennesker inne i Beisfjord - og du med ditt ansvar må snarest sette igang den prosessen som må til for at vi snarest får en sikker veg inn- og ut av fjorden - dette ikke bare haster - det må skje - vi har ingen tid å miste - bare gullhår og mere til berga oss i det store raset. Det må alle forstå!

Snakk ikke om penger - de finnes!

Snakk om vilje og handling - vis oss at det også kan finnes frem!

Til slutt:

Ordfører - en så lenge - bygg flerbrukshall du - så får vi se hvor mange som er igjen for å bruke den - lykke til!