Beisfjordveien ble tilgodesett med 1,5 millioner kr. i alternativt budsjett fra FrP, Høyre og Venstre i fylkestinget. Av dette er 500 000,- kr. behovet for å få på plass avklarende rammer, samt en mulighetsstudie for permanent løsning som tunnel for fylkesveien, mens 1 million kr. er ment for aktiv ras-kontroll til man får et strakstiltak som varslingssystem med automatisk bom på plass.

Beisfjord er i en særstilling, fordi fylkesvei 7570 er den eneste forbindelsen bydelen har med omverdenen for både folk, skolebarn og næringsliv.

Da FrPs lokale ledelse med følge av kommunikasjonssjef for FrP Jon Helgheim møtte Aksjonsgruppen for sikker Beisfjordvei, representert ved Rune Arnøy, for befaring ved ras områdene langs veien lørdag 10 desember, var hele fjorden islagt nærmest ut til Beisfjordbrua.

Det i seg selv viser i klartekst viktigheten av at man får en permanent løsning på plass som sikrer denne veistrekningen en gang for alle. En ting er at folk risikerer livet direkte ved å ferdes langs veien, men det er også risiko for liv og helse dersom bydelen avskjæres fra omverdenen over tid etter ras. I slike tilfeller har man ikke noen pålitelig mulighet for ferdsel inn eller ut for de 838 fastboende, ei heller for de som pendler inn eller ut langs veien for jobb og skole, samt de medisinske behov og nødsituasjoner.

Etter FrP først tok tak i rasproblematikken i 2019, har det gått flere ras, der noen av de siste har vært så massive at all vegetasjon og naturlige hinder for ras, på det nærmeste er feid ut på sjøen. Det har selvsagt øket risikoen for fremtidige større hendelser.

Det og få på plass en permanent løsning vil selvsagt ta noe tid, derfor er det er på overtid at posisjonen på fylket åpner opp for å fortsette utredningen mot neste steg for permanent løsning langs denne fylkesveien, noe som ville vært tilfelle dersom det alternative budsjettet hadde vært det som ble vedtatt.

Det er hverken tid eller liv å miste!

FrP og Aksjonsgruppen for sikker Beisfjordvei fortsetter og jobbe for å få løst situasjonen en gang for alle, både lokalt, sentralt og på fylkesplan.