Ifølge Teknisk ukeblad har USAs forsvarsminister Lloyd Austin takket Norge for å bidra med artilleri til Ukraina. Det var under et møte med de 47 landene som utgjør kontaktgruppen for Ukraina at Austin uttrykte tilfredshet med våpenleveransen fra Norge.

På tross av at USA takker Norge for nye våpenbidrag var ikke Forsvarsdepartementet overfor Teknisk ukeblad villig til å kommentere verken antall eller type våpen før dette er fremme hos sluttbruker. Det var i slutten av april at Fremover kunne avsløre at Norges utrangerte artilleri var tatt ut av lagrene i Bjerkvik og i Osmarka i Evenes og prøveskutt på Setermoen.

Forsvaret hadde kalt inn ekstra personell for å gjennomføre testskytingen av det utrangerte M109-artilleriet som sto lagret i Bjerkvik og i Osmarka.

26. april bekreftet Forsvaret overfor Fremover at seks artilleriskyts av typen M109 har gjennomført testskyting i øvingsfeltet på Setermoen.

Forsvaret har totalt 55 stykker M109 artilleriskyts stående på lager. Ikke alle er operative, men Fremover er kjent med at det i løpet av den siste uken i april ble gjennomført testskyting med i overkant av 20 utrangerte artilleriskyts av typen M109 i skytefeltet på Setermoen.