Fastlegeordningen ble innført i 2002, og ga alle personer som er bosatt i en kommune, rett til å ha en fastlege. Siden innføringa har det skjedd en endring i samfunnet, i befolkningen og i helse- og omsorgstjenesten, som igjen har gitt utfordringer i fastlegeordningen. Det er en viktig prioritering å styrke og stabilisere fastlegeordningen slik at alle beboerne i kommunen får en fastlege.

Pensjonistforbundet Nordland ser med bekymring på hvordan dette har utviklet seg til det uheldige. Det er bekymringsfullt at mange personer har ingen fastlege. Vi er alle nødt til å forholde oss til en lege når man er syk, eller om man skal videre til spesialisthelsetjenesten.

Det er et kommunalt ansvar å tilby nødvendig helse- og omsorgtjeneste. Fastlegeordningen inngår i dette ansvaret. Den enkelte kommune må inngå avtaler med fastlegene enten som fastlønnede leger eller som næringsdrivende leger. Men avtalene må være så bærekraftige slik at en fastlege ser muligheter uten å slite seg helt ut. Dette må være en prioritert oppgave for regjering og storting å bevilge de nødvendige midler slik at alle kan få egen fastlege.

Årsmøtet i Pensjonistforbundet Nordland oppfordrer alle nordlandskommunene til å være sitt ansvar bevisst