2.-kandidaten for Høyre i Nordland skriver blant annet i sitt leserinnlegg onsdag 7. april om sine bekymringer: «Fra før vet vi at Norge har den høyeste andelen av alle sysselsatte i offentlig sektor av alle land i OECD. Rundt hver tredje arbeidstaker jobber i det offentlige».

Da lurer jeg på hvorfor i alle dager denne høyrekandidaten sjøl jobber i det offentlige, i Narvik kommune? Hun bør jo fortest mulig forlate sin jobb i det offentlige og søke seg til det private markedet. Pinlig.

Dessuten var dette et av mange leserinnlegg over samme lest skrevet av en konsulent (?) for høyrekandidater som har vanskelig for å uttrykke seg på egen hånd?