Ber bilistene tenke seg nøye om

Det er sterke vindkast på Hålogalandsbrua.