Under arbeidet med kystsoneplan i Tysfjord 2014 kom Nordland fylkeskommune med en meget skarp og trussellignende innsigelse. Oppdrettsselskapene skulle ha akkurat de områdene som de selv ønsket. Ellers ville ikke fylkeskommunen godkjenne noe som helst. «Fylkeskommunen kjemper for oppdrettsnæringen» var oppslaget. Det virket som om daværende fylkesråd ikke greide å skille mellom begrepene demokrati og koloni.

For et par måneder siden godkjente så fylkeskommunen resultatet av deres svært aggressive politikk. Et nytt industriområde for oppdrett på 3.200 tonn i Bergkråa. Plassert helt inntil strandsonen, midt i en velkjent og viktig hummerlokalitet, (dokumentert i offentlige rapporter siden 1911), med to gytefelt for kysttorsk like ved. Tysfjordhummeren er truet og helt særegen.

Søknaden går mer enn ti år tilbake når kommunen startet kystsonearbeidet. Nordlaks og Ellingsen proklamerte da at de hadde delt fjorden mellom seg!

Tysfjorden har allerede over et dusin oppdrettsanlegg for laks og ørret. Og til høring kom det en mengde innspill og merknader fra fiskere, lokalbefolkning og andre brukere som ba om at dette området måtte spares og forbli en frisone for fiske og allmennheten. Fjordlandskapet i denne delen av Tysfjord er svært spesielt og værhardt. Tilgang til ressursrike nærområder som dette har alltid vært eksistensgrunnlaget for bebyggelse og aktivitet. Båtforeninger og brygger på alle kanter viser tydelig det.

Tiden har gått ifra denne søknaden når det gjelder bærekraftighet. Samtidig som det kommer signaler fra mange hold, blant annet fra fiskeriministeren om en mer hensynsfull og bærekraftig oppdrettspolitikk inne i fjordene, så velger Nordland fylkeskommune å gå helt motsatt vei. I et område der bebyggelse og aktivitet er så knyttet til nærområde i fjordallmenningen, vil et stort åpent oppdrettsanlegg være helt ødeleggende for videreutvikling og verdiskaping for all fremtid. Alle innspill til høringen og nyere engasjement med flere hundre underskrifter på lokale Facebook-sider. Viser at det en sterk interessekonflikt som fylkeskommunen må ta hensyn til, og snu i denne saken. Oppdrettsselskapet har allerede tatt for seg i Tysfjord så det monner og kan ikke ha noe å klage over.

Ifølge tillatelsen skal det tas bilder av havbunnen på stedet, og det skal tas sedimentprøver for å se spredning av fôrbasert lusegift. Det har lite relevans for overlevelsen til blant annet hummerstammen som man mener har sitt viktigste rekrutteringsområde her nord i Tysfjord. Ifølge havforsknings instituttet har forskning i Norge, ellers i Europa, og Canada, aldri funnet den minste hummeryngelen (mindre enn syv centimeter). Man vet ikke hvor eller hvordan den lever. Lusemiddelet emamektin benzoat er en kraftig gift for små organismer som spres flere kilometer med fôrrester og lakseavføring. Den brytes ned av lys og vil dermed være vanskelig å påvise virkningen av i de lyse og mest produktive områdene i sjøen.

Det er fylkeskommunen som selv har erklært området som en «kampsone». En bedrøvelig koloniserings politikk de ikke kan være bekjent av i 2021.