Bibliotektjenesten i nye Narvik kommune

Av
DEL

MeningerNarvik Senterparti har programfestet å styrke bibliotektjenesten i den nye kommunen. Boksamlingen med samisk litteratur skal utvides ved alle bibliotekene.

Folkebibliotekene skal ifølge lov om folkebibliotek ha til oppgave å «fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.»

Narvik Senterparti vil opprettholde folkebibliotekene i den nye kommunen og styrke tjenesten. Bibliotektjenesten skal være lett tilgjengelig for alle innbyggerne.

Vi vil opprettholde Ballangen folkebiblioteks «Boken kommer» som er et tilbud eldre og syke/bevegelseshemmede som bor i utkantene i kommunen om å få levert bøker og andre medier hjem til seg.

Når det gjelder Lulesamisk bokbuss, så vil Sametinget trekke støtten til de samiske bokbussene fra 01.01.2020. Lulesamisk bokbuss har et budsjett på 2,2 mill.kr. Sametinget har årlig støttet driften av bokbussen med 1,675 mill.kr. Resten har blitt dekket av de kommunene som bokbussen har kjørt i og Nordland fylkesbibliotek.

Forutsetningen for å drive Lulesamisk bokbuss blir åpenbart umulig når Sametinget trekker sin støtte. Hvis den nye kommunen skal drifte bokbussen, vil dette gå ut over driften av de eksisterende betydelig.

Utlån, besøk og antall lånere på bokbussen har de siste årene sunket betydelig, ifølge statistikk som leveres hvert år til Nasjonalbiblioteket.

I følge rapporten «Evaluering av av samiske bokbusser» som ble bestilt av Sametinget i forbindelse med evalueringen av driftstilskudd til samiske bokbusser, går det frem at andelen samiskspråklig materiale i bussen er på ca. 10 %. Narvik kommune betaler i dag 16 000 kr. I året for bokbusstjenester. Ballangen kommune sa opp sin avtale pga. lavt utlånstall da de havnet på ROBEK-lista.

På grunn av at Sametinget har trukket sin støtte, mener Narvik Senterparti at Lulesamisk bokbuss blir for dyr å drifte, og at dette vil gå ut over de faste bibliotekene. Vi vil heller styrke de eksisterende bibliotekenes faste samiske boksamlinger.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags