I styremøte i Helse Nord 31 mai, syntes jeg å høre at AD Marit Lind er lydhør for all hjelp til å forbedre den nåværende omstillingsstatusen.

Føler meg herved kallet.

I et tidligere styremøte i 2023, ble det etterlyst årsaker til høyt sykefravær. Det ble lovet en grundig gjennomgang i mai møte. Styret fikk presentert rapporter, men akk så vagt det ble da styremedlemmene stilte spørsmål. I styrepapirene refereres det til sesongvirus, mens i møte ble det nevnt utslitthet, overarbeidelse, long Covid. AD Lind måtte til slutt medgi at de ikke hadde systemer på plass til i tilstrekkelig grad å kunne dokumentere årsakssammenhenger. Det er derfor bekymringsfullt at en går for korte tidsfrister på den store oppgaven.

Det er normalt mye å hente på å forbedre systemer og prosesser først i en omstilling.

Ett eksempel. Etter at en sommerstengte fødene på Helgeland i 2021, gjennomførte man en spørreundersøkelse. Kun 10-11 av de fødende svarte og svarene ble lagt bort da en ikke hadde ett representativt utvalg. Andre gynekologiske pasienter ble ikke spurt. Relevante ansatte mente i undersøkelsen at de burde vært involvert i beslutningen tidligere. I 2022 ble det ikke foretatt noen undersøkelse. Så hva skjedde, alle har friskt i minne daværende konstituert AD i HSYK Hanne Frøyshov sin «kanossagang» til styret både en og to ganger, der hun ikke fikk igjennom sitt forslag om sommerstengning i 8+8 uker. Oppi alt dette kom det frem at en hadde ute en hastig søknad om personell til Rana sykehus midt i julestria.

Risikoanalysen ble kritisert, risiko for mor og barn lite omtalt.

Så hva vil jeg si med dette? De fødende og mange andre gynekologi pasienter kommer til sykehuset. Da kunne se i forkant fått et elektronisk sjema for utfylling i ettertid der en i forkant redegjør for viktigheten av at de uttaler seg og at materiale danner grunnlaget for senere beslutninger.

Mye tid og penger ble skuslet bort i å få til et positivt vedtak i fødesaken ved juletider.

Og har de fødende fått vite at de kan klage over behandlingen hos Sivilombudet? Det kan de faktisk.

E-helseplattformen ble ingen suksesshistorie, ligger med slagside, en brukte ikke nok tid på å forstå kompleksiteten og lyttet ikke nok til brukerne. IKT skal opp på neste styremøte i HN, engt forbundet med prosesser, burde vært oppe allerede i siste styremøte gitt hastverket til AD om å få utredningen ferdig til i oktober.