Trønderavisa: Vaktleder Stig Lunde ved 110-sentralen Trondheim sier til adressa.no at det er en bil som er tatt av skredet, med én person i, og at brannvesenet jobber med å få ut personen fra skredet.

Anne Birgitte Arras, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, sier til Dagbladet at de har evakuert én person fra bilen som ble tatt av raset.

– Meldinga vi mottok var at det var én person som var tatt av raset. Vi har nå fått ut én person av denne bilen, men vi har ikke oversikt over om det er flere savna, sier hun.

– Store jordmasser

Vegtrafikksentralen meldte klokka 13.11 før at at Stavsjøfjelltunnelen på strekningen mellom Stjørdal og Trondheim er stengt, på grunn av ras på nordsiden av tunnelen.

– Store jordmasser har rast ut rett utenfor tunnelmunningen. Hele veien er dekket, og autovern er knekt. Trafikken ble stående inne i tunnelen, og fortsatt står det vogntog i tunnelen, sier Pål Haugbro i Vegtrafikksentralen.

I en oppdatering klokka 13.34 skriver politiet at det blir foretatt evakuering nord for rasstedet.

Ble truffet av autovernet

Avdelingsleder Rune Storhaug fra transportfirmaet Elvrum Settem AS bekrefter at en lastebil fra deres transportfirma kjørte seg rett opp i rasstedet.

Lastebilen ble truffet av autovernet som ble tatt da raset kom over vegen.

– Sjåføren måtte bråbremse da raset kom. Han så en bil foran seg ble tatt av raset, sier Storhaug. Han sier at sjåføren fra firmaet da forsøkte å rygge seg inn i tunnelen, for å komme seg i sikkerhet.

– Men det kom flere biler bak, så det ble vanskelig, sier Storhaug.

Vogntog kjørte inn i tunnelveggen på E10

Anleggsarbeid

Trafikkoperatør Erling Drangsholt sier til Nidaros at man må få oversikt over omfanget av skredet før man kan begynne oppryddingsarbeidet på stedet.

– Vi må ha inn en geolog for å gjøre nærmere undersøkelser, sier han.

Stavsjøfjelltunnelen er en av flere tunneler på strekningen Stjørdal–Trondheim hvor det foregår anleggsarbeid i forbindelse med ny E6.

Raset skjedde i en periode hvor E6 var åpen for trafikk, mellom klokka 10.30 og 13.30.

Veitrafikksentralen skriver at tunnelen vil bli stengt lenge.

Omkjøring er via fylkesveg 750.

Møte i kriseledelsen

Politistasjonssjef Arne Henrik Ulvin i Stjørdal var ved 14-tiden onsdag på tur til Malvik for å møte kriseledelsen i kommunen.

– Det er et behov for å samle samarbeidende etater, og diskutere ulike scenarier. Om det er involverte som har behov for hjelp og bistand, men også ulike scenarier for vegstegninger. Dette vil helt sikkert få konsekvenser for trafikken i området, når all trafikk blir lagt over på lokalvegene, sier Ulvin.