Da bilen med det personlige bilskiltet kjørte over Hålogalandsbrua, endte regninga på helt feil sted

Chris Klemmetvold trodde først det var falske fakturaer som var i omløp. Det viste seg å være en bil med samme skilt som hadde kjørt gjennom bomringen ved Leirviktunnelen.