Norges Automobil-Forbund (NAF) ba i januar Samferdselsdepartementet om å anslå hvor mye bom-inntekter de forventer å få inn de neste fem årene. Departementet sa i mars at de ville vurdere å lage en inntektsprognose, men sier nå at tallene er for usikre, skriver Stavanger Aftenblad.

«Vi har vurdert å oppgi prognoser/anslag for noen år framover. Vi har vurdert at usikkerheten om disse tallene er for stor til at det er hensiktsmessig å gå med denne informasjonen til Stortinget.»

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF sier til Aftenbladet at bompengene vil øke i omfang fremover, men at spørsmålet er hvor mye.

– At samferdselsministeren sier nei til å legge fram en sånn oversikt, er svært skuffende. Det kan fremstå som en tynn unnskyldning for å ikke legge fram upopulære tall, sier Ryste.

Hun sier statsbudsjettet viser innbetalte bompenger i fjor og noen år tilbake i tid og et estimat på hva bompengeselskapene forventes å stille til rådighet neste år.

– Problemet med tallene sånn de nå kommer i budsjettet, er at det er svært vanskelig å få en helhetlig og samlet oversikt over hvor stor bompengebelastningen blir fremover og hva folk faktisk må betale, sier Ryste.