Birgitte (27) beroliger Narvik-folk: – Fysisk aktivitet ute fortsatt bra for deg

De aller fleste tilbringer tiden innendørs i disse koronatider, men over tid kan det bli en utfordring.