Lys opp litt for en annen på årets mørkeste dag

Artikkelen er over 2 år gammel

Den 21.desember er det årets mørkeste dag, vintersolverv. For mange betyr det at det nå går mot lysere tider. Andre opplever alle dager som like mørke, uansett. La oss lyse litt opp for dem!

DEL

LeserbrevAv: Ann-Rigmor Lauritsen, distriktsstyreleder i Nordland Røde Kors

Vi i Nordland Røde Kors oppfordrer alle til å bruke denne mørkeste dagen til å se seg litt ekstra rundt i omgangskretsen for å se om det er noen som kanskje sliter og trenge litt støtte. Noen som kan bli glad for en prat? En telefonsamtale, en rusletur, et kafébesøk? Det er ofte ikke så mye som skal til – den beste medisinen for et menneske er et annet menneske. Og det er så godt å kjenne at en kan være litt til hjelp!

Vi ønsker å etablere Årets mørkeste dag som en årlig dag for å skape oppmerksomhet rundt ensomhet. Ensomhet kan ramme de fleste, både ung og gammel, fattig og rik, men det er noen grupper som er spesielt utsatte. De som er avhengige av rus, har dårlig psykisk helse, som lever under fattigdomsgrensa eller er eldre er oftere ensomme.

Juletiden kan forsterke ensomhetsfølelsen. Minne oss på savnet etter noen, familie eller venner. Ensomheten kan kjennes ekstra vond når "alle andre" har sine fellestradisjoner og er sammen. Det er derfor viktig å være ekstra oppmerksom og til stede overfor medmennesker i julehøytiden, men det avgjørende er å bry seg og vise omtanke for medmennesker hele året.

Én av ti eldre over 75 år oppgir at de opplever en sterk grad av ensomhet og isolasjon.  Også blant de unge er tallet høyt. Ungdatas undersøkelse blant elever i ungdomsskole og videregående skole viser at ensomhet er et stort problem. I mange kommuner i Nordland sier mellom 25 og 30 prosent av ungdommene at de er mye plaget av ensomhet. På landsbasis er 19 prosent mye plaget av ensomhet.

Det er også forholdsvis store forskjeller mellom jenter og gutter på opplevd ensomhet. Blant jenter på 10. trinn og 1. og 2. videregående oppgir over 30 prosent at de er ganske eller veldig mye plaget av ensomhet.

I mange tilfeller er det ikke så mye som skal til for å lette litt på den tunge følelsen. Snakk sammen, men aller viktigst; lytt! Mange ungdommer ønsker kontakt for å snakke om problemene sine, men vet ikke alltid hvordan, eller med hvem.

Mange av Røde Kors sine aktiviteter og tilbud går ut på at våre frivillige gir litt av sin tid og omsorg for å hjelpe andre. Våre lokalforeninger i Nordland har tilbud som besøksvenner, sosiale møteplasser og ferie for alle.

Ungdom under 18 år kan ringe, maile eller chatte med frivillige i Kors på halsen og ta opp det som er viktig for dem. Der får unge snakke med en voksen de kan stole på, som ikke kan se hvem de er. De unge kan fortelle om alt, både de gode tingene og det de synes er vondt og vanskelig.

Livet blir faktisk litt lettere når du har noen å snakke med, det gjelder absolutt alle i alle aldre. Derfor, lys opp for noen på årets mørkeste dag!

Artikkeltags