SpareBank 1 Nord-Norge omorganiserer for å forsterke satsingen mot person- og næringslivsmarkedet i nord. Lokale banksjefer får sentrale roller i arbeidet, skriver banken selv i en pressemelding.

Sentral rolle

Den nye organiseringen innebærer at ansvaret for næringsliv og personmarked samles i to nye enheter. Næringslivssatsingen ledes av konserndirektør Trude Glad, mens konserndirektør Lasse Hagerupsen har fått ansvaret for privatmarkedet.

Innenfor privatmarkedet får Bjørn Bardal en sentral rolle, heter det i pressemeldingen.

Bardal har arbeidet i SpareBank 1 Nord-Norge siden 2010, og har lenge vært sjef for bankens kontor i Narvik. Han skal lede aktiviteten mot personmarkedet fra Sør-Troms til Salten.

Han får dermed ansvaret for finanssentrene i Narvik, Harstad, Vesterålen, Lofoten, Fauske og Bodø.

– Jeg gleder meg skikkelig til dette, og er svært takknemlig for å få muligheten. Vi har arbeidet godt over mange år i konsernet, og jeg skal stå på for at veksten skal fortsette, sier Bjørn Bardal om sin nye rolle ifølge pressemeldingen.

– Jeg er svært glad for at Bjørn blir ansvarlig for personmarkedet i et stort og - i nordnorsk målestokk - folkerikt område. Bjørn er en handlekraftig og klok leder med betydelig erfaring og kompetanse. Han har også innsikt i det markedet han nå er satt til å lede, gjennom mange år som finanssentersjef i Narvik, siteres Lasse Hagerupsen på.

Ny banksjef i Narvik

For å forsterke satsingen mot næringslivskunder har banken ansatt Mona Slåtto Olsen i en nyopprettet stilling som banksjef med ansvaret for næringslivet i Sør-Troms og Ofoten. 53-åringen har jobbet i SpareBank 1 Nord-Norge siden 2014, i stillingen som banksjef for Finanssenter Sør-Troms. Slåtto Olsen er utdannet registrert revisor, og har blant annet erfaring som revisor og oppdragsansvarlig i BDO.

I Lofoten og Vesterålen er Bernt Ola Nilsen ansatt i samme rolle - som banksjef for næringsliv. Endringene medfører at det skal ansettes nye banksjefer for personmarkedet i Harstad, Narvik og Vesterålen.

Stillingene vil lyses ut eksternt i løpet av kort tid, skriver Sparebank 1 Nord-Norge i pressemeldingen.