Her er etterlatenskapene fra nok en bjørn på Herjangsfjellet: – Det er helt klart en bjørn

Bjørn har vært på vandring i nærheten av hytteområde.