Flere sauer tatt av bjørn i indre Troms

Statens Naturoppsyn (SNO) har samlet inn avføring og dyrehår etter at to sauer ble drept av bjørn på Setermoen i forrige uke.