Bli med på innsiden av det nye elevhjemmet for videregående elever

Til skolestart står 17 hybler klare til å ta imot tilflyttende elever.