– Blir svenskene borte, vil det ramme hardere enn noen pandemi

Ove Laupstad mener at å miste samarbeidet med svenske helsearbeidere vil være en større trussel mot folkehelsen enn noen pandemier vi kan tenke oss.