Veksten skjer i hele landet, men det er vestlendingene og nordlendingene som er mest begeistret for motorhjemmene.

Mens Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland og Rogaland er de største caravanfylkene i landet, sto Hedmark for den største prosentvise økningen i nye bobiler: 74,1 prosent, skriver Østlendingen.

Den prosentvis høye veksten forklares med at tallene er små, noe som gir prosentvis store utslag. Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OVF) og Norges Caravanbransjeforbund var det registrert totalt 48.422 bobiler i Norge ved årsskiftet, og 118.721 campingvogner.