Her er det planlagt 50 boliger. Men det som skjuler seg under huset, kan skape krøll