Mandag åpnet fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) fylkestinget med et forslag som overrasket mange.

Norvoll gikk på talerstolen for å be om at Nordland inviterer Troms til forhandlinger med sikte på sammenslåing av de to fylkene til en felles region.

I dag stemte Fylkestinget.

«Med bakgrunn i geografi, næringsstruktur, funksjonalitet, infrastruktur, antall kommuner og andre samarbeidsaktører foreslår Nordland fylkesting primært at Nordland blir en ny region».

Slik lyder komiteens forslag som nå nettopp ble vedtatt på Nordland Fylkesting i Bodø.

Forslaget ble vedtatt mot 9 stemmer.

Komiteens forslag nummer 1 ble delt opp i forskjellige deler.

Neste del av forlsaget var at det samtidig blir en grensejustering mellom sør-Troms og Nordland.

«Sekundært at nordland blir en ny region med grensejustering mellom sør-Troms og Nordland slik at Midtre Håloglaland inngår i region Nordland»

Det forslaget ble vedtatt mot 12 stemmer.

Siste del av forslaget var:

«Fylkestinget ber fylkesrådet inngå forhandlinger med fylkesrådet i Troms, med sikte på å fremme en intensjonsavtale om etablering av ny region»

Det ble vedtatt mot 16 stemmer.

Bakgrunnen for at saken er at Stortinget har vedtatt en regionsreform - de vil ha færre og større regioner.

Regionreformen er planlagt behandlet på Stortinget før sommeren 2017.

Først en eventuell beslutning da på Stortinget skal arbeidet med å slå sammen fylkeskommuner til større regioner starte.

Åpning av de nye fylkene skal være fra nyttår 2020, og fylkestingsvalg høsten 2019.

Fakta om regionreformen:

  •  Regjeringen foreslår å vrake dagens fylkeskommuner og erstatte dem med «rundt 10» større regioner.
  • I Stortingsmeldingen som er lagt fram, sier regjeringen at de vil vurdere å gi de nye regionene nye oppgaver innenfor flere områder, men at det først skjer når tallet på regioner er nede i rundt ti.
  •  Regionene kan få oppgaver innenfor disse områdene:
  • Infrastruktur og næringsutvikling.
  •  Utdanning og kompetanse
  •  Kultur, kulturminner og friluftsliv
  • Integrering og statlig lokaliseringspolitikk.
  •  De nye, sammenslåtte regionene kan bli en realitet fra 1. januar 2020. (NTB)

 

Les også

- Dette er ikke en bykamp