Pressekonferansen i sin helhet kan du se i videovinduet til høyre.

Tilstede sammen med statsministeren var både Tom Cato Karlsen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Dagrun Eriksen (KrF).

Ordfører Ida Pinnerød åpnet seansen på luftfartsmuseet, før prosjektleder Daniel Bjarmann-Simonsen overtok presentasjonen.

- Velkommen til Norges mest attraktive by, åpnet Bjarmann-Simonsen før han gikk gjennom prosjektet historisk (se fakta under artikkelen).

Planlagt byggestart er 2021, og første landing på nye flyplassen i 2025.

Det skriver Avisa Nordland.

- Takk for en interessant oppdatering, åpnet statsminister Erna Solberg med.

Nasjonal Transportplan (NTP) skal legges frem før påske.

- Vi lager tidenes mest ambisiøse NTP, sier Solberg.

Veibevilgninger til Nordland er doblet under regjeringen - til 12 milliarder i hele Nord-Norge.

Statsministeren bekreftet så at Bodø får friske midler fra regjeringen på 2,4 milliarder til prosjektet "Ny by, ny flyplass".

- En viktig milepæl for Bodø og dere vil skape et unikt, nytt tilbud, sier statsministeren.

Solberg roser tidligere ordfører Ole Hjartøy og statssekretær Tom Cato Karlsen for arbeidet som er lagt ned.

Trine Skei Grande (V):

- Vi skal skape det grønne skiftet. Den omstillingen Bodø har vært drivkraft for er nøkkelen for omstillingen i Norge. Hadde det ikke vært for Høyre og Frp lokalt hadde ikke dette vært mulig, roser Skei Grande.

Dagrun Eriksen (KrF) presenterer det hun omtaler som Bodøs store sønn, Tom Cato Karlsen:

- Da dette skjedde i juni 2012 var vi triste og leie oss. Ole (Hjartøy) sto frem og noen måneder senere i oktober fremmet Frp, H, KrF og V forslag om å flytte rullebanen, sier statssekretæren i samferdselsdepartementet.

- Totalt utgjør det prosjektet fem milliarder og det er et enormt prosjekt, fortsetter han.

- 1.1 i 2018 er prosjektet finansiert, sier Karlsen til applaus.

Bildeserie

Se skisser av de spektakulære planene

 

"Ny by, ny flyplass", der regjeringen bidrar med 2,4 milliarder, av totalt 5 milliarder. 1,4 milliarder gis av Avinor, som tilsvarer ny rullebane uansett, mens 1,4 milliarder gis av eiendomssalg.

Regjeringen går først inn med 400 millioner kroner og oppstart blir etter det AN kjenner til "så snart som mulig".

Regjeringen og samarbeidspartiene ble mandag ifølge TV2 enige om å sette av 928,7 milliarder kroner til samferdselsprosjekter de neste tolv årene.

Det er ventet at de fire partiene på borgerlig side vil presentere en avtale om en ny nasjonal transportplan i løpet av de nærmeste dagene.

Dagen etter at regjeringen og støttepartiene ble enige om dette, kom altså statsminister Erna Solberg til Bodø.

Ny by ny flyplass

Et Bodø kommune-prosjekt som ble etablert i kjølvannet av at Stortinget la ned kampflybasen.

Det åpnet for muligheten til å bygge den nye flyplassen lengre bort fra byen, og frigjøre verdifulle arealer midt i sentrum, for by- og havneutvikling i et 50-100 årsperspektiv.

Åpner for mulighetene til å teste og utvikle nye metoder for byutvikling, smart-teknologiske løsninger innenfor energieffektivitet, transport og miljø.

Det gir også mulighet til å bygge en ny smart og miljøvennlig nasjonal lufthavn, som vil ruste en av landets raskest voksende regioner for fremtidig vekst og utviklingen.

Prosjektet er tatt inn i verdens største forskningsprosjekt om framtidens byer.

6. mars ga regjeringen  grønt lys for at flyplassen kan flyttes.

Dermed kan planleggingen av en helt ny by starte.