(Siste)

Altfor mange opplever at boligen de har kjøpt, ikke lever opp til forventningene de hadde da de la inn bud.

Derfor har Sintef Byggforsk nå laget en ny visningsguide: På visning.

Den inneholder også kjøpevettregler fra Forbrukerrådet og skal gi boligkjøpere hjelp til en grundigere og mer faktabasert vurdering av boligen.

– De fleste rettstvister rundt boligkjøp handler om manglende eller gale opplysninger fra selger, sier seniorrådgiver Johan Gåsbak Sintef Byggforsk.

Han har vært på utallige skadeoppdrag og i tillegg vært sakkyndig vitne i en rekke rettstvister om boligkjøp.

– Som kjøper er du i stor grad prisgitt den informasjonen man får, men dessverre stemmer ikke alltid opplysningene med virkeligheten, sier Gåsbak som håper et roligere boligmarked fører til at folk blir nøyere med å sjekke boligen de vurderer å kjøpe.

– Når du skal vurdere teknisk tilstand og eventuelt behov for oppgradering, er det lurt å ta utgangspunkt i byggeåret, sier seniorrådgiveren.

– Et annet råd er å snakke med fagfolk. Vær spesielt skeptisk når du inspiserer baderom, og ta høyde for at det må brukes penger på oppgradering. Etterspør dokumentasjon på utført arbeid fra selger.

Dag Are Børresen, informasjonssjef i Help forsikring, bekrefter at skader i våtrom fører til flest klager og tvister.

– Klager på skader i våtrom er den store gjengangeren, deretter kommer andre fuktskader, spesielt i forbindelse med tak og drenering, og skader på elektrisk anlegg, forteller han.

Det er flere klager etter kjøp av eneboliger og rekkehus enn ved kjøp av leiligheter, rett og slett fordi det er mer som kan være skadet.

Dagens takstrapporter er ikke alltid tydelige når de beskriver skader og mangler ved boligen.

Formuleringer som «området ligger utenfor takstmannens kompetanse og er ikke vurdert» forekommer altfor ofte.

Står det «bør undersøkes nærmere», vil dette kunne brukes mot deg hvis du oppdager feil senere. Står det «fra byggeår» i taksten, forutsettes det at kjøperen selv forstår at noe må byttes ut. Hint om skader gjør at det ikke er mulig å klage i ettertid.

Det har også vist seg at jo lengre tid det tar å selge boliger, jo større blir prisforskjellen mellom godt vedlikeholdte og forsømte boliger.

– Liten tid gir mindre prisforskjell på teknisk gode boliger og de som har behov for oppgradering, forteller Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Salgsprosessen bør derfor endres slik at prisene blir riktigere, mener han.

Inntil det skjer, må kjøpere passe på å lese all informasjon som gis om boligen, inkludert takstrapport og egenerklæring. Feil som det er opplyst om, kan du ikke klage på i ettertid.

– Bolighandelen bør baseres på fakta. Dessverre har den i Norge kommet til å handle mye om reklame og styling og mindre om kvaliteten og tilstanden ved eiendommen du skal kjøpe, sier Bartholdsen.

Også Tormod Boldvik i Norges Eiendomsmeglerforbund opplever at mange ikke bruker nok tid på å undersøke boligen og overser den tekniske tilstanden på boligen.

– Leser man seg opp på forhånd, får man en god pekepinn på hva man bør spørre om og undersøke selv. Mange er flinke og har forberedt seg, men noen har ikke en gang lastet ned og lest prospektet før de kommer på visning. Det forundrer meg, sier Boldvik. (ANB)