(Siste)

[Finnmark Dagblad] Annie Abrahamsen Wik (42) er fra Bukta i i Alta i Finnmark, og familien ønsket å bosette seg der da de i 2009 bestemte seg for å flytte fra Vadsø. De kjøpte huset i Bukta for 3 millioner kroner og flyttet inn i mai 2010.

Huset var bygget i 1993 (17 år gammelt da), og sånn sett relativt nytt. Ut fra salgsprospektet skulle det ikke være noen feil og mangler ved huset, bortsett fra at det hadde vært kondens i kjellerleiligheten. Men dette skulle ifølge forrige eier og prospektet ha vært på grunn av at en ovn ikke hadde vært på.

Alt skulle altså ligge til rette for å flytte til drømmehjemmet for familien. Så feil kunne de ta.

Dryppet fra taket

På høsten i 2010 oppdaget Gjermund Abrahamsen Wik (39) at det under taket, over verandaen, dryppet vann mellom bordene.

Taktekker ble bestilt, som avdekket feil flere plasser i taket, og at vann rant rett og slett inn i taket.

– Takrenner i skråningen på taket overlappet ikke hverandre, sier Gjermund.

På den påfølgende vinteren oppdaget ekteparet at det oppsto store istapper fra taket.

– Jeg måtte passe på å banke dem ned så de ikke skadet leieboere, barn og andre som ferdes rundt huset, sier Gjermund.

Samme vinter oppdaget ekteparet også at det trakk kald luft i gangen.

Luftlekkasje

– Jeg trodde først at trekken kom inn rundt døra og dørlistene, men en test med levende stearinlys avkreftet det, sier han. En tetthetskontroll ble bestilt i januar 2011, og den avdekket at det var luftlekkasje nærmest i hele veggen, og i overgangene mellom tak og vegger.

– Det var ikke luftlekkasje bare én plass, men overalt. Et bolighus skal ha et såkalt lekkasjetall på maksimum 4, mens huset vårt hadde 9,2. De som utførte kontrollen, sa at huset vårt var dårligere enn de som ble bygget på 40-tallet, sier Gjermund Abrahamsen Wik.

– De som bygget huset i 1993 har rett og slett gjort dårlig håndverk. Det viste seg at det manglet isolasjon flere steder, og det manglet også dampsperrer flere steder

Her er historien:

Ekteparet kontaktet Protector forsikring AS som den forrige eieren hadde tegnet eierskifteforsikring med. Det første brevet fra selskapet var et avslag. Og for å gjøre en lang historie kort:

  • I november 2011 kom forsikringsselskapet med det første tilbudet på 250.000 kroner. De erkjente at det forelå vesentlig avvik, men var uenig i utbedringskostnaden.
  • Ekteparet tok advokat i saken.
  • Ekteparet bestilte en total gjennomgang av huset, som avdekket store feil og mangler. Blant annet var hoveddraget øverst i huset underdimensjonert. Det ble også oppdaget is på innsiden av isolasjonen på badet oppe.
  • Ekteparet tok opp lån, og begynte utbedring av huset i januar i år – før man var kommet til enighet med forsikringsselskapet. Over påske skal arbeidet være ferdig.

Onsdag møtes de to partene i Alta tingrett. Forsikringsselskapet har nå økt tilbudet til oppad begrenset til 500.000 kroner, mens ekteparet krever oppad begrenset til 1,5 millioner kroner fra forsikringsselskapet.

– Trenering

– Vi opplever at forsikringsselskapet trenerer saken i håp om at folk gir seg, og takker ja til det første tilbudet. Vi har valgt å kjøre løpet helt ut, og vi har også kalkulert med at saken kan bli anket til lagmannsretten, sier Gjermund Abrahamsen Wik. – Vi mener at det nytter å stå på og ikke gi seg, sier Annie Abrahamsen Wik.

Når forsikringsselskapet Protector Forsikring ASA onsdag skal møte ekteparet Gjermund og Annie Abrahamsen Wik i retten, er det ikke første gang de skal i retten.

Protector Forsikring ASA som selgerne av huset til ekteparet tegnet eierskifteforsikring med, har ifølge seg selv vært part i åtte saker i rettsapparatet siden 1. januar 2012, hvorav, fortsatt ifølge seg selv, fire er vunnet, tre delvis vunnet, og én sak tapt.

Ekteparet Abrahamsen Wik mener at selskapet bevisst har trenert saken.

Juridisk uenighet

– Vår policy er at vi skal komme til et korrekt oppgjør så raskt som mulig etter at vi har mottatt tilstrekkelig dokumentasjon om boligen og skaden. Partene er ikke alltid enige om juridiske og/eller tekniske sider av mangelskravet, hvilket innebærer at det tar lengre tid, sier advokat Tommy Ravndal i Protector Forsikring ASA.

– Selskapet har ingen interesse av at saken tar lang tid – dette er fordyrende for oss, og svært få saker ender i retten. Vi avgjør 4 av 5 saker innen 7 dager etter at vi har mottatt sakens dokumentasjon, Tommy Ravndal.

Om uenighet rundt erstatningskrav og -tilbud sier Ravndal:

– Det er erkjent at det er grunnlag for prisavslag knyttet til noe, men det er juridisk uenighet om andre forhold, samt blant de fagkyndige, sier Tommy Ravndal.

– Vi mener at 500.000 er det korrekte beløpet, og at vi frifinnes for krav utover dette, sier Ravndal.

Saker i retten

FD har bedt alle de fire tingrettene i Finnmark om oversikt over saker i rettsapparatet fra 1. januar 2012 til i dag, der nye eiere krever erstatning fordi boligen som de kjøpte, inneholder feil og mangler som ikke var kjent på kjøpstidspunktet – såkalt «Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova)». (ANB)

Slik har sakene endt i retten: Les mer i fd.no