(Siste)

Oppvarming av hus og bygninger står for 40 prosent av energiforbruket i Norge, ifølge Direktoratet for Byggkvalitet.

I tillegg til strøm bruker vi først og fremst fossilt brensel enten i form av fyringsolje eller ved til å varme opp hus og bygninger. Når det innføres forbud mot å fyre med fossilt brensel, innebærer dette oppvarming med fyringsolje i oljekjeler og parafinkaminer.

Nettopp dette forbudet vil bidra til lokal og global miljøgevinst, mener fagsjef for energi og miljø i Rørentreprenørene Norge, Eli Heyerdahl Eide.

– Biobrensel er et godt alternativ til fyringsolje. Den avgir samme varme, men heldigvis uten forurensning. Ved å bytte til biobrensel vil du spare miljøet for utslipp, og samtidig tilpasse deg forbudet som kommer.

Det vil være forskjell i oppvarmingsbehovet for nye og eksisterende boliger. Nye hus vil være mye bedre isolert enn eksisterende hus, og vil dermed ha mindre varmebehov.

– Noen har til og med uttalt at det er mulig å varme opp framtidens hus med kun én lyspære. Men det er selvfølgelig ikke tilfelle. Vi  skal fortsatt bo i hus med god luft og behagelig innetemperatur, så helt tette hus kan vi ikke ha, påpeker Heyerdahl Eide.

Men hun understreker at de nye husene kan få langt lavere strømforbruk enn eksisterende hus har.

Fagsjefen mener også at solen vil spille en langt mer framtredende rolle i norske hus og hjem framover.

 – Solen er gratis energi, selv her langt mot nord. Den kommer til å bli utnyttet enda bedre framover, enten via solfangere eller varmepumper, uttaler Eli Heyerdahl Eide.

Å basere all oppvarming på uttak av strøm i panelovner og varmekabler, er lite bærekraftig og framtidsrettet, ifølge Heyerdahl Eide.

 – Vi vet lite om strømprisene på lang sikt. Men jeg er ganske sikker på at vi vil få høyere strømpriser etter hvert som mer strøm eksporteres nedover Europa i store strømkabler. Da er det dumt å måtte lene seg 100 prosent på elektrisitet. (ANB)