(Siste)

Husleietvistutvalget (HTU) mottok til sammen 1.513 klagesaker. Det er 11 prosent flere enn i 2012.

– Erstatningssaker, som omfatter krav fra utleier på grunn av for eksempel mangelfull rengjøring eller skader på leieobjektet, topper listen, forteller Stein Stavrum, direktør for HTU.

– Det har vært en kraftig økning i antall slike saker de senere årene.

Husleietvistutvalget er opprettet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Utvalget mekler og treffer avgjørelser i konflikter mellom boligutleiere og leietakere i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag.

Oslo og Akershus ligger på topp i antall klagesaker hos HTU. Fra disse to fylkene alene fikk Husleietvistutvalget 880 saker til behandling i 2013, opp fra 829 året før.

HTU i Bergen behandlet 280 saker, mens kontoret i Trondheim håndterte 353 saker.

– Det er en økning ved alle våre kontorer. I tillegg til klagebehandlingen, kommer et høyt antall henvendelser fra folk som trenger råd og veiledning, sier HTU-direktør Stein Stavrum.

Nest etter tvistesaker om erstatning, er det konflikter knyttet til skyldig husleie som ligger på klagetoppen.

– Det er et langt sprang ned til de øvrige årsakene, men oppsigelse, uklarheter rundt depositum, heving av leien og manglende betaling er forhold som jevnlig skaper strid. En del av konfliktene omfatter dessuten flere sakstyper, sier Stavrum.

Ifølge Espen Tytlandsvik, teamleder i Leiebolig Utleie, reduseres risikoen for konflikt betydelig hvis partene inngår klare og grundige avtaler.

– Mange private utleiere tar nok for lett på kontraktsarbeidet, for eksempel når det gjelder betaling og depositum, oppsigelsestid og bestemmelser som regulerer selve bruken av boligen, sier han.

Han mener også en god del problemer kunne vært unngått dersom utleier hadde sjekket leietakerens referanser, kredittstatus og betalingshistorikk.

– Profesjonelle utleiere bygger gjerne på avtaler som er langt mer detaljerte enn loven, sier Tytlandsvik.

– Avtalene er ofte også mer uttømmende enn de standardformularene interesseorganisasjoner eller advokater bruker.

Leiebolig Utleie, som disponerer rundt 1.800 utleieboliger i Oslo og Akershus, benytter en egen kontrakt, som regulerer de fleste forhold med risiko for konflikt.

– Hvis det likevel oppstår uenighet, trer vi inn som mellomledd og løser som regel saken før det blir et virkelig problem. Dette er en sikkerhetsventil som tjener begge parter, sier Tytlandsvik. (ANB)