Stein Ivar kvittet seg med 327 skjeggkre på ni måneder

Skjeggkreene greide ikke slå biologen.