(Siste)

Hver dag opplever 100-200 boligeiere å få hjemmet oversvømt av vann. Skadene kan få store konsekvenser.

Ofte må gulv rives opp og beboerne må flytte ut i ukevis mens huset tørker.

Likevel er vi flinkere til å sikre oss mot bare innbrudd enn mot vannskader.

Tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge viser at det over tid blir flere vannskader og færre innbrudd:

I 2012 var det nær 33.000 innbrudd i privatboliger og hytter, rundt 7000 færre enn ti år tidligere.

I samme periode har det vært en kraftig reduksjon av branner, fra 32.700 til 18.900.

Til sammenligning ble det i fjor registrert over 54.500 vannskader, nær 900 flere enn 10 år tidligere, og det til tross for at det var få frostskader i fjor.

– Det siste tiåret har salget av boligalarmer tatt helt av, og det er nok en viktig årsak til at antallet innbrudd har gått ned.

Folk er også blitt mer sikkerhetsbevisste, samtidig som politiet arbeider mer koordinert mot innbrudd, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.

Få har imidlertid sikret seg mot vannskader i denne perioden.

– Folk flest tenker nok ikke så mye over trusselen vannskader utgjør. Mange er heller ikke klar over at de kan gjøre noe med det uten at det koster så mye, sier Vennesland.

If Skadeforsikring, Huseiernes Landsforbund og Rørleggerkjeden Varme & Bad setter nå i gang en kampanje for å få ned antallet vannskader i norske hus og hytter.

– Det finnes flere gode løsninger for å begrense risikoen for vannskade. Den beste er å få installert en trådløs vannstopper, sier rørleggermester Håvard Hildrum i Varme & Bad til Newswire*.

– Trådløse sensorer kan utplasseres i våtsoner. Blir det en lekkasje, sender sensorene et signal til en sentral enhet, og en magnetventil vil automatisk stenge vanntilførselen til boligen.

Hildrum viser også til at det er mulig å montere en bryter ved utgangsdøra, slik at man enkelt kan stenge og åpne hovedstoppekrana når man kommer og går. Denne kan integreres med boligalarm.

Skal du installere ny varmtvannsbereder i kjøkkenbenken, er du pliktig til å få montert lekkasjestopper.

Ifølge en forskrift som trådte i kraft i 2011 skal alle vannførende installasjoner i rom uten sluk ha lekkasjestopper.

Du kan også gjøre mye selv for å begrense risikoen for vannskader.

Du bør for eksempel tat titt i kjøkkenbenken og under vasken med jevne mellomrom. På den måten kan du oppdage en drypplekkasje før den blir et stort problem.

– Varmtvannsberedere i benkeskap vil før eller siden begynne å lekke. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer, så det lønner seg å følge litt med, sier Hildrum.

Han anbefaler også å stenge hovedstoppekrana hver gang vi reiser på ferie. Selv for en helgetur på hytta er det lurt å stenge vannet.

– Mange vannskader skjer fortsatt på badet, så her bør man gjøre rent rundt sluket av og til, sier rørleggermesteren.

– Sørg også for at det er god avrenning fra kjøkkenvask og andre vasker i huset ved å holde dem rene, og unngå at avfall kommer ned i vasken. (ANB)

* Newswire er et oppdragsfinansiert pressebyrå. Varme & Bad er blant byråets kunder.