Bolystprosjekter i Narvikregionen

Av
DEL

LeserbrevMaria Almli, bygdeforsker og biblioteksjef sier - «Bolyst- og tilflyttingsprosjekt kan vitne om dårlig selvtillit hva angår eget bosted.» Og at «Bolystprosjekter og omdømmekampanjer skaper mindreverdighetskomplekser».

Prosjekter med fokus på tilrettelegging for økt tilflytting og rekruttering, har hatt stort fokus både i Narvik kommune, Karrieresenter, skolene og næringslivet i regionen. Arbeidet har gitt oss bedre kunnskap om hva vi har og hva vi mangler, hva som ikke har fungert og hvordan vi kan forbedre oss.

Narvik kommune har vært en av ni pilotkommuner i Nordland fylkeskommunes tilflytterprogram i perioden 2012-2019. De 9 kommunene har samme utfordring – hvordan skal vi gjøre regionen vår mer attraktiv for tilflyttere?

I arbeidet har vi gjennomført kartlegginger av blant annet:

  • Hvilke målgrupper av tilflyttere kommer hit i dag?
  • Kommunens tjenestetilbud ovenfor tilflyttere – Hvordan tar vi imot tilflytteren? Hvilke tjenestetilbud har vi og hva mangler vi?
  • Kompetansebehov i arbeidslivet. Hvilke kompetanseområder og yrkesgrupper må vi rekruttere fra en annen kommune eller fra utlandet? Arbeidsgivere i regionen har de siste 10 årene hatt utfordringer knyttet til rekruttering av riktig kompetanse til virksomheten. Dette gjelder både til yrkesfaglig- og kompetansearbeidsplasser.
  • Hvordan kommuniserer vi med de ulike målgruppene av tilflyttere? I hvilke kommunikasjonskanaler når vi disse?
  • Hvilke preferanser har de ulike målgruppene for å velge å flytte til vår region?

Resultater av kartleggingene har gitt oss nyttig kunnskap og et godt grunnlag for å iverksette tiltak, etablere nye tjenestetilbud og endre gamle «rutiner». Vi har også fått gode signaler på hvilke områder både næringsliv og kommuner må iverksette en gjennomgående kompetanseheving.

Hva kan vi tilby tilflytteren?

Kartlegging av tjenestetilbud og tilbud generelt til tilflyttere har gjort oss mer bevisste på – og gitt oss selvtillit og trygghet på – at vi har alt som skal til - vi må rette fokus på hvordan vi skal formidle dette til de ulike målgruppene av tilflyttere.

Prosjektperioden er over – men tiltak iverksettes og nye rutiner etableres!

I Narvikregionen har vi nå et tettere samarbeid mellom kommune, skole, NAV og næringslivet. Vi har i fellesskap etablert tilflytterteamet.

Vi har allerede gode erfaringer som tyder på at arbeidet nytter – og at arbeidet må fortsette, vi er bare så vidt kommet i gang!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags