I et land som liker å kalle seg rikt, der 60% + av lønna til hardt arbeidende mennesker går rett inn i skatter og avgifter, er det minste man kan forvente at staten finansierer vei og infrastruktur. Så er det slik at alle skatter og avgifter vi aksepterer verken forsvinner eller blir færre over tid. Det stikk motsatte er oftest det som skjer.

Leserinnlegget fra Rødt man nylig kunne lese, der man mener bompenger kan være nødvendig til tider, er direkte tull!

Når det så på samme utpust foreslås å sende det meste av bompengebelastningen til tungtransporten, næringslivet og “de som har mest” for å spare de med dårlig råd, blir det lettere absurd.

I FrPs virkelighet finnes det økonomiske naturlover. En slik er at alle ekstra utgifter man påfører verdiskaperne i samfunnet, og transportørene som frakter varene ut på markedet til folk flest, videreføres uforkortet til forbrukerne som skal kjøpe varene. Så risikerer man i dagens økonomiske situasjon, langt lettere å sende bedrifter og arbeidsplasser konkurs. Det hjelper definitivt ikke svakt stilte å miste jobben.

Forslag som dette sørger for at alle med dårlig råd får betale prisen via økte kostnader på varer og tjenester, enten de kjører gjennom en bom eller ikke. Det hjelper lite å gi folk med dårlig råd almisser gjennom en bomring, dersom man samtidig sørger for at de mister jobben, eller flås når de skal sette middag på bordet til familiene!

Bompenger er en uting, og noe som i FrPs verden skal vekk som konsept!