Fortsatt usikkert om bommen i Leirvik fjernes eller om takstene på Hålogalandsbrua senkes

Fylkeskommunen har fått frist frem til 1. april om å svare Vegvesenet om de ønsker å redusere takstene på Hålogalandsbrua, eller om bommen i Leirvik skal fjernes.