Her er den (mulige) nye prisen for å kjøre over brua

Kontinuerlig overvåkning av trafikktallene på Hålogalandsbrua er nødvendig for å få bort gjelden.