Utenom rushtiden blir det halv pris. Bompengene skal innkreves i 20 år.

Dette foreslår kommuneadministrasjonen i sitt rykende ferske saksfremlegg, som ble kjent torsdag formiddag.

Forslaget inviterer politikerne til å velge et framtidig bompengekonsept i Tromsø, og skal behandles politisk denne måneden.

Først i byutviklingskomiteen den 9. februar og senere i kommunestyret.

Ifølge framlegget bør det legges til grunn en bompengetakst på 15 kroner utenom rushtid og 30 kroner i rushtiden for kjøretøy i takstgruppe 1, det vil si personbiler, skriver Nordlys.

Dobbel takst

For tyngre kjøretøyer, i takstgruppe 2, blir det doble takster. 30 kroner utenom rushtid og 60 i rushtiden.

Personbileiere kan imidlertid banke ned utgiftene ved å skaffe en AutoPass-brikke, det vil gi 20 prosent rabatt på taksten.

I innstillingen, som er undertegnet av administrasjonssjef Britt Elin Steinveg og Øystein Nermo som er avdelingsdirektør for byutvikling, foreslås en bompengepakke på totalt 8 milliarder kroner.

Bompenger i 20 år

Halvparten, 4 milliarder kroner, skal skaffes gjennom brukerbetaling, gjennom bompengene. Resten skal finansieres gjennom statlige midler gjennom en bymiljøavtale, samt midler fra kommunen og fylkeskommunen.

Administrasjonen foreslår en innkrevingsperiode eller en bompengeperiode på 20 år.

I forslaget legges det til grunn at 45 prosent av midlene skal gå til veitiltak, 30 prosent til kollektivtiltak og 25 prosent til gå, sykkel, miljø- og trafikksikkerhetstiltak.

Det blir lagt opp til toveis innkreving i bomstasjonene, og man legger opp til et månedstak på 100 passeringer.

15 bommer

Målet er at Tromsø kommune skal gå inn i forhandlinger med staten om en bymiljøavtale, som vil utløse betydelige statlige midler. I juni i fjor sa et stort tverrpolitisk flertall i kommunestyret et prinsipielt ja til bompenger.

Senere har Statens vegvesen ledet arbeidet med en utredning av ulike bompengekonsepter, med deltakelse fra kommunen og fylkeskommunen.

Administrasjonen har vurdert de seks ulike alternative konseptene, og har landet på alternativ 4 – som også ble anbefalt av den faglige utredningsgruppen en tid før jul.

Bompengekonsept 4 legger opp til et system med 15 bommer, og med syv soner hvorav fem på Tromsøya.

– Dekker store soner

– Alternativ fire har ved beregning av inntektspotensial vist seg å gi best inntektsgrunnlag. I tillegg har alternativet forholdsvis store soner som dekker flere korte reiser. Innenfor sonene skal det være mulig å dekke behov som dagligvare og barnehage, skriver administrasjonen i sitt saksframlegg.

– Det er sonegrenser til Langnes og Breivika, som er store arbeidsplassområder. Sentrumssonen er stor, men det antas at parkeringsrestriksjoner kan påvirke sentrum sin attraktivitet for personbilreiser. Alternativet kan begrense trafikk over Røstbakktoppen, noe som har betydning for trafikksikkerheten i bydelen, heter det i innstillingen.

Hete spørsmål som detaljert plassering av bomstasjonene, fastsettelse av takster for alle kjøretøygrupper, og forslag til investeringstiltak kommer ikke nå. Dette blir en egen sak, som legges fram for kommunestyret i juni.