17. juni ble det funnet sau drept av bjørn i Østerdalen i Bardu, skriver NRK Troms og Finnmark.

Nå fortviler bøndene etter å ha fått nei til felling fra Miljødirektoratet. Begrunnelsen er at det mest sannsynlig er snakk om en binne med unge, og at en felling kan gi negative konsekvenser for bjørnebestanden.

Troms Bondelag mener direktoratet ikke følger lovdyrforliket, og krever endring i vedtaket.

Sandra Borch sier til NRK at selv om det er en binne med unge, så er ikke bjørnen fredet.

– Dette er et prioritert beiteområde, og der skal det ikke være bjørn. Derfor burde statsråden og regjeringa gripe inn i denne saken, sier hun til NRK.

Borch frykter en gjentakelse av sommeren 2018 hvor 60 sau ble drept av bjørn. Bjørnen ble aldri funnet, og det er den samme binna som mistenkes å være på ferde i området igjen.

– Dette er helt klart et brudd på rovviltforliket, sier Borch.

Les også:

Hun sendte før helgen et skriftlig spørsmål til Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Der spør hun om hva han vil gjøre videre med saken, og uttrykker bekymring rundt situasjonen i Bardu.

Departementet sier at statsråden vil svare på spørsmålet i Stortinget, og han ønsker ikke å kommentere saken før det.

Statssekretær Maren Hersleth Holsen forstår at situasjonen kan være belastende for de som mister dyr til bjørn, men hun kan ikke si om det blir gitt fellingstillatelse.

Les også: