Gå til sidens hovedinnhold

Botilbud for beboere med særskilte behov

Artikkelen er over 2 år gammel

Utlendingsdirektoratet har inngått en avtale med Stendi AS om å huse personer med særskilte behov i Storfossen i Gratangen kommune.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den andre boligen Stendi har tilbudt UDI, i Gratangsbotn, kommer vi ikke å ta i bruk. Avtalen med Stendi inkluderer også fire boliger i Nannestad kommune i Akershus.

Tidligere i vinter var UDI i Gratangen kommune sammen med Stendi (tidligere Aleris Omsorg & BOI), og jeg er trygg på at vi skal få til et godt omsorgstilbud for dem det gjelder og at sikkerheten for naboene blir godt ivaretatt.

I anbudsrunden har UDI også hatt dialog med Gratangens ordfører og rådmann, samt politiet.

Bodd her tidligere
Enkelte av beboerne har bodd i Gratangen kommune tidligere da Stendi hadde et tilbud for dem på samme sted ved Storfossen. Erfaringene fra den gangen var stort sett gode. Men jeg forstår godt at det er en viss bekymring i lokalmiljøet over at Stendi etablerer dette tilbudet i Gratangen.

Men jeg vil også understreke at UDI ønsker en god dialog med innbyggere og andre relevante aktører for å avklare små og store spørsmål. Vi er veldig opptatt av et godt samarbeid mellom leverandøren, kommunen, politiet og naboer. I konkurransegrunnlaget står det spesifikt at leverandøren skal tilrettelegge for dette.

Internt i boligen
Flere har nok de siste månedene sett ulike medieoppslag om denne typen bo- og omsorgstiltak, hvor enkelte beboerne beskrives som voldelige og farlige for sine omgivelser. UDI ønsker ikke å underslå dette, men vi vil understreke at denne risikoen i all hovedsak gjelder andre beboere og ansatte i boligen - og ikke utenforstående.
Våre beboere er heller ikke konstant utagerende, men de kan ha lav terskel for å reagere med vold eller trusler i situasjoner der de opplever seg frustrert, krenket eller truet. Personalet er trent til å håndtere denne type situasjoner, og klarer i de fleste tilfeller raskt å dempe konflikter. De kan også innenfor nødretten holde beboerne tilbake.

Vi opplever at de fleste i trygge omgivelser med tett oppfølging utvikler seg positivt, og vi har god erfaring med å tilbakeføre dem til ordinære mottak.

Vi kjenner til at naboer har vært vitne til avvikende oppførsel, men tidligere erfaringer med botilbudet er at de fleste beboerne gjør lite ut av seg i omgivelsene. Atferden til våre beboere har mange likhetstrekk med beboere i ulike kommuners tiltak for personer med rus- og psykiatriutfordringer, som er plassert i lokalsamfunn over hele landet.

Høye driftskrav

Tiltaket i Gratangen skal gi beboerne de sosialtilbudene de har rett til, slik at de best mulig skal kunne hanskes med sine utfordringer og behov. Det er helsesektoren som har ansvar for å gi beboerne et helsetilbud.

Vi har satt høye krav til bemanning og kompetanse i tiltaket. Dette bidrar selvsagt til økte kostnader, men vi mener det vil sikre både et egnet og godt beboertilbud i tillegg til å øke sikkerheten.

De fleste som skal jobbe i boligene må ha helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning på bachelornivå eller høyere, og skal ha erfaring fra arbeid med målgruppen. I tillegg skal bemanningen på dag- og kveldstid inkludere minimum én person som er autorisert psykiatrisk sykepleier eller vernepleier med videreutdanning innen psykiatri.

Informasjonsmøte

Kontrakten med Stendi signeres 26. mars. Vi håper på en nær dialog med kommunen, politiet, Stendi og lokalsamfunnet både når det gjelder oppstarten før påske og den daglige driften. Kommunen har allerede invitert til informasjonsmøte onsdag 27. mars og vi skal alle være til stede for å informere og svare på spørsmål.

UDI skal ha samarbeidsmøter med kommunen og Stendi skal ha nær og jevnlig kontakt med naboene både før og etter etablering. De skal også gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse sammen med politiet og lokalsamfunnet. Her vil naboer og lokalsamfunnet

Kommentarer til denne saken