Gå til sidens hovedinnhold

BPA er en suksess for de som har fått!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

KS er kommunesektorens organisasjon. De la i april frem rapporten «Suksess eller katastrofe? Utviklingstrekk etter rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)».

Forskergruppen bak rapporten har tidligere betegnet BPA som en betinget suksess, og de bekrefter i rapporten at utviklingen av antall brukere og timer de siste årene tilsier en lignende konklusjon. I 2014 var antall BPA-brukere ca 3.000. Tallet hadde bare steget til ca 3.600 i 2019, en overraskende liten økning fordi Stortinget har sagt at målgruppen er ca 12.000.

Mio BPA er en av Norges største leverandører av BPA og har tjenestekonsesjon i 93 kommuner i Norge. Vår visjon er å gi mennesker et bedre liv. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fører til en ny hverdag for de som mottar tjenesten, der man kan delta i fritidsaktiviteter, studere, jobbe, avlaste familie og venner, og rett og slett leve det livet som de uten funksjonsnedsettelser tar for gitt hver dag.

Vi har som motto at BPA ikke trenger å være vanskelig, hverken for kommunen, innbyggerne, eller dem det gjelder. Rapporten fortalte at mange trekker BPA-søknaden til kommunen når de skjønner hva det innebærer å være arbeidsleder, at boligen deres kanskje ikke egner seg som arbeidsplass, de blir usikre på arbeidsgiveransvar eller om nødvendig helsehjelp kan inkluderes.

Vi tror flere vil ha nytte av BPA dersom kommunene er mer løsningsorienterte enn problemorienterte i møter med innbyggere som vurderer å søke BPA-tjenester. De vanskelige tingene er enkle å løse hvis man samarbeider med en leverandør som kan dette.

Kostnadene for BPA gjennom privat leverandør er rimeligere for kommunen, og når man i tillegg kan få flere brukerstyrte ordninger med høyere kvalitet, er det noe flere kommuner bør se på framover. Vi vet at samfunnsregnskapet gir et enda mer positivt bilde når innbyggere får et BPA-vedtak. En far kan jobbe 50% i stedet for ingenting, en mor kan øke sin stilling til 100%, en funksjonshemmet kan fullføre studiene sine og ikke minst jobbe.

Brukerstyring er et sentralt ord i BPA-begrepet, og de fleste kommuner som tilbyr BPA har derfor fritt brukervalg hvor vedtakseier selv velger hvem som skal assistere i hverdagen, basert på de aktører kommunen har godkjent gjennom utlysing av tjenestekonsesjon.

Halvparten av landets kommuner tilbyr kun kommunal BPA. Vi oppfordrer kommunene til å bruke private leverandører, slik at innbyggerne får et reelt brukervalg. Regjeringen har fremmet en sak om å lovfeste fritt brukervalg innen praktisk bistand og BPA, noe som vil gjøre det enklere for kommuner å gjøre BPA brukerstyrt.

Vår konklusjon etter å ha lest KS-rapporten, er at for få kommuner tilbyr BPA, for få innbyggere med behov for BPA får tjenesten og resultatet kan bli som overskriften i rapporten. BPA er en suksess for de som har fått BPA, men en katastrofe for de som ennå ikke har fått det. Og dette kan kommunene løse i samarbeid med private leverandører.

Kommentarer til denne saken