Selv om temaet er ukjent for undertegne i denne konkrete saken vil jeg takke for at Fremover løfter dette stemoderlig behandlede tema frem i lyset. Dere journalister har en enorm påvirkningsmulighet til et ryddigere og åpnere samfunn der folk tar ansvar.

Takk til denne modige journalisten.