Gå til sidens hovedinnhold

Bråket på Narvik ungdomsskole: Rektoren slutter

Artikkelen er over 2 år gammel

For to år siden ble Parken og Framnes ungdomsskoler slått sammen til én ble slått sammen. Siden de to skolene ble til én, har det vært flere utfordringer på Narvik ungdomsskole.

Etter at de to skolene ble slått sammen til én ble flere lærere sykmeldt, og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har uttrykt sterk bekymring for elevenes ve og vel.

Ett av kravene fra FAU var at ledelsen ved Narvik ungdomsskole ble erstattet. I praksis betød det at de ønsket rektoren fjernet.

Flere mangler

I en pressemelding fra Narvik kommune tirsdag ettermiddag kommer det fram at at rektor går over i en annen stilling. Rådmann Lars Skjønnås skrive ri pressemeldingen at han beklager at så mange har hatt en vanskelig situasjon. Du kan lese hele pressemeldingen nederst i saken.

En undersøkelse av arbeidsmiljøet ved Narvik ungdomsskole, utført av Stamina Helse, kommer det fram at mange medarbeidere opplevde mangler ved planlegging, struktur og avklaringer, og dette fikk negative konsekvenser for medarbeidernes arbeidssituasjon og har bidratt til stress.

Arbeidsmiljøet utviklet seg i negativ retning

Stamina Helse konkluderer også med brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelse som gjelder generelle krav til arbeidsmiljøet.

Rapporten konkluderer også med at det var en gjennomgående opplevelse av at det var arbeidet for lite med å bygge felles kultur og med skolens pedagogiske plattform i forbindelse med sammenslåingen av de to skolene, og at skoleeier har vært passiv og kommet for sent inn i saken sett i lys av de utfordringene som var ved skolen og slik at arbeidsmiljøet utviklet seg i negativ retning over tid.

Viser positive resultater

– Det er viktig å nevne at til tross for ovennevnte viser både nasjonale undersøkelser, elevundersøkelsen, og faglig utvikling positive resultater for skolen i samme periode. Dette kan indikere at uroen ikke har preget elevmiljøet ved skolen og elevenes læringsutbytte nevneverdig, skriver rådmann Lars Skjønnås i pressemeldingen.

Forventer resultater

Stamina Helse har foreslått en rekke tiltak for å bedre miljøet ved skolen.

– Narvik kommune som skoleeier har påbegynt og vil gjennomføre foreslåtte tiltak i tråd med anbefalingene fra Stamina.

– Rådmannen forventer at vi med denne rapporten og de tiltak som er identifisert, nå vil være i stand til å jobbe sammen om å videreutvikle et helsefremmende miljø for elever og ansatte ved Narvik ungdomsskole, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.

Dette er pressemeldingen fra Narvik kommune:

Narvik kommune ved rådmannen engasjerte, på bakgrunn av bekymring for arbeidsmiljøet ved Narvik ungdomsskole, Stamina Helse til å gjennomføre en arbeidsmiljøkartlegging ved skolen. Stamina har spesiell kompetanse på psykososialt arbeidsmiljø, herunder konflikter. Det ble utarbeidet et mandat for arbeidet som er forankret hos rådmannen. Metodikk og faglig tilnærming var oppdragstakers valg. Kartleggingen er nå sluttført og rapport er utarbeidet og overlevert oppdragsgiver.

Hovedfunn i rapporten er at mange medarbeidere opplevde mangler ved planlegging, struktur og avklaringer, og dette fikk negative konsekvenser for medarbeidernes arbeidssituasjon og har bidratt til stress.

Som følge av en helhetsvurdering er det konkludert med brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelse som gjelder generelle krav til arbeidsmiljøet, aml § 4-1. Det er ikke funnet brudd på aml § 4-3, nr 3 om utilbørlig opptreden.

Når det gjelder sammenslåingen var det en gjennomgående opplevelse av at det er arbeidet for lite med å bygge felles kultur og med skolens pedagogiske plattform.

Skoleeier har vært passiv og kommet for sent inn i saken sett i lys av de utfordringene som var ved skolen og slik at arbeidsmiljøet utviklet seg i negativ retning over tid.

Stamina finner at det har vært svakheter og grunn til kritikk på flere ulike nivå i situasjonen knyttet til etablering av Narvik ungdomsskole. Det gjelder både håndteringen av endringsprosessen til å bli en skole, hvordan skolens ledelse har prioritert og håndtert situasjonen og skoleeiers oppfølging av situasjonen.

Rådmannen ser at det har vært en krevende arbeidssituasjon for mange. Som følge av en langvarig belastende arbeidssituasjon er det blitt enighet om at rektor går over i en annen stilling der hennes kompetanse og erfaring vil bli benyttet. Rådmannen vil samtidig beklage at så mange har hatt en vanskelig arbeidssituasjon.

Det er viktig å nevne at til tross for ovennevnte viser både nasjonale undersøkelser (elevundersøkelsen) og faglig utvikling positive resultater for skolen i samme periode. Dette kan indikere at uroen ikke har preget elevmiljøet ved skolen og elevenes læringsutbytte nevneverdig.

Stamina foreslår flere tiltak i lys av sine funn etter arbeidsmiljøkartleggingen. Narvik kommune som skoleeier har påbegynt og vil gjennomføre foreslåtte tiltak i tråd med anbefalingene fra Stamina. Blant annet gjelder dette bedret tillit og samarbeid, større ressurser til ledelse, rolleavklaringer, utarbeiding av felles pedagogisk plattform for skolen, styrking av HR-enheten og revisjon av kommunens rutiner for konflikthåndtering.

Rådmannen forventer at vi med denne rapporten og de tiltak som er identifisert nå vil være i stand til å jobbe sammen om å videreutvikle et helsefremmende miljø for elever og ansatte ved Narvik ungdomsskole.

Med vennlig hilsen, Narvik kommune

Lars Skjønnås, rådmann

Kommentarer til denne saken