Samarbeid med Narvik blir rimeligere: Evenes vil bruke en halv million kroner ekstra for å beholde brannsjefen

Ønsker ikke at alternativet med samarbeid mellom Evenes, Narvik og Gratangen legges fram for kommunestyret.