Denne uken har etterforskere, tekniske etterforskere og Hålogaland Kraft vært på branntomtene i Gratangen hvor to hus brant ned for omtrent en uke siden.


– Vi er langt fra ferdige, meddeler lensmann i Salangen Hans Roar Rasmussen, som leder etterforskningen.


Derfor har de nå anmodet bistand fra Kripos.


– De har spisskompetanse innen brannetterforskning, også når det kommer til elektrisitet, sier Rasmussen.


Anmodningen ble sendt torsdag ettermiddag. Politiet i Salangen har foreløpig ikke fått svar fra Kripos.


– I mellomtiden har vi gjort, og fortsetter å gjøre, alt det vi kan. Vår målsetting er å kunne fastslå hva som var årsaken til de to brannene, sier Rasmussen.


– Vi har et stort fokus på å kunne gi befolkningen som har uttrykt bekymring et svar om hva som har skjedd. Vi vil få tilbake den tryggheten som skal være i et lokalsamfunn.