Røyken sto høyt til værs: – Glad for at det ikke ble noen spredning

Få minutter etter at meldinga om brannen kom inn, var brannmannskapene på plass og drev slukningsarbeid.