Brannmannskaper i Narvik og Kiruna med egne koronaregler

Det er laget regler for hvordan brannmannskaper fra Narvik og Kiruna skal forholde seg ved hendelser i grenseområdet, der et halvt tusen besøkende nå rykker inn.