Brannstasjonen til kontrollutvalget

Den foreløpig resultatløse konkurransen om ny brannstasjon i Narvik, blir sak for kontrollutvalget.