Sikret innbyggerne tidenes bredbånd

Hans-Petter Ljunggren (bak fra venstre), Arne Quist Christensen og Jostein Nohr fra Telenor – sammen med rådmann Steinar Sørensen (foran til venstre) og Per-Kaare Holdal i Evenes er fornøyd med at 280 husstander i Evenes, fra høsten, får tilbud om fiber og bredbånd.

Hans-Petter Ljunggren (bak fra venstre), Arne Quist Christensen og Jostein Nohr fra Telenor – sammen med rådmann Steinar Sørensen (foran til venstre) og Per-Kaare Holdal i Evenes er fornøyd med at 280 husstander i Evenes, fra høsten, får tilbud om fiber og bredbånd. Foto:

Men det er langt fra alle som får – i første omgang.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Onsdag skrev Evenes kommune og Telenor under på en avtale som sikrer det mange nok vil beskrive som en «ubegrenset» tilgang på digitale tjenester. I alle fall når det gjelder kapasitet.

Fikk napp etter tre søknader

For etter å ha søkt tre ganger tidligere om statlige midler til bredbåndsutbygging, fikk Evenes endelig ja og 2,8 millioner kroner for å bygge ut bredbånd i kommunen.

Tilskuddsordningen administreres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og det er Nordland fylkeskommune som har innstilt tildelingene i Nordland.

Telenor har tro på vekst i Evenes

Etter en anbudsrunde er det Telenor som er gitt oppdraget med å bygge ut fiber i Evenes.

Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor beskriver Evenes som en interessant kommune å satse i.

– Evenes er et område vi har tro på, sier Christensen.

Han tror kommunen, over et par tiårsperspektiv, vil vokse.

– Vi tror på vekst både i antall innbyggere og for næringslivet.

280 husstander får fiber

Årsaken er kanskje ikke så overraskende: Forsvarets etablering med flere hundre arbeidsplasser på Evenes flystasjon, Hålogalandsbrua – og en tettere tilknytning til Lofoten og Vesterålen gjennom Hålogalandsveien.

Telenor vil i løpet av året både prosjektere og bygge ut bredbånd til totalt 280 husstander i Evenes.

Null interesse fra Bogen og Liland

Det er nemlig ikke alle som nå får tilbud om fiberkabel til veggen, og mulighet for å trafikkere det digitale nettet med 500 megabit opp og 500 megabit ned.

Saken fortsetter under bildet:

Steinar Sørensen (til venstre) og Arne Quist Christensen i Telenor setter sine signaturer på avtalen om bredbåndsutbygging i Evenes.

Steinar Sørensen (til venstre) og Arne Quist Christensen i Telenor setter sine signaturer på avtalen om bredbåndsutbygging i Evenes. Foto:

– Søknaden til fylkeskommunen baserte seg i første rekke på behovet interessen fra innbyggerne, forklarer Per-Kaare Holdal i Evenes kommune.

Mens bygdefolket i Snubba, Østervik og Forra, Evenesmark samt Skar og Tårstad viste et stort engasjement og interesse, var det tomt på møtene som Holdal inviterte til for innbyggerne i Bogen og Liland.

– Vi har en oppfordring om å engasjere seg

Det betyr imidlertid ikke at innbyggerne i de utvalgte bygdene i all framtid vil leve i den digitale elitedivisjonen – og resten i en atskillig lavere divisjoner.

– Vi har en oppfordring om å engasjere seg – dersom det er interessant for innbyggerne i Bogen og på Liland, sier Per-Kaare Holdal.

Telenor spytter inn 6 millioner kroner

Både kommunen og Telenor har nemlig en ambisjon om at utbyggingen i de fire bygdene ikke skal bli den første og siste i Evenes.

– Vi kommer til å gjøre en innsats for å få Bogen og Liland med i neste runde, men det krever at innbyggerne viser interesse for et bedre tilbud, sier Holdal.

Rådmann Steinar Sørensen beskriver dagen som en meget god dag for Evenes.

– Fra vår side bidrar vil med 2,5 millioner kroner inn i utbyggingen, mens Telenor bruker 6 millioner kroner.

– Det betyr at Evenes er interessant for Telenor, slår rådmannen fast.

Skal få smarte innbyggere

Evenes kommune og Telenor, sammen med flere nabokommuner, samarbeider allerede i prosjektet «Smart kommune», et prosjekt som blant annet skal bidra til økt digital kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunen.

Prosjektet har også et mål om å bruke digitaliseringen som et verktøy i pleie- og omsorgstjenesten.

– Dette skal vi fortsette med, og vi vil samtidig starte et prosjekt «Smart innbygger», sier rådmann Steinar Sørensen.

– Det blir en naturlig oppfølging av tidligere prosjekter, og tilbudet innbyggerne nå får om bredbånd.

Ikke kroken på døra for andre

Totalt er det rundt 750 husstander i Evenes. 280 av husstandene befinner seg i bygdene Snubba, Østervik-Forra, Evenesmark og Tårstad-Skar.

I Bogen og på Liland er det rundt 380 husstander. Når de øvrige innbyggerne eventuelt kan vente seg et tilbud om bredbånd og fiberutbygging sier Per-Kaare Holdal avhenger – blant annet – av interessen.

– Vi kommer nok snart til å høre om interessen er der eller ikke, slutter han.

Artikkeltags