Sikret innbyggerne tidenes bredbånd

Hans-Petter Ljunggren (bak fra venstre), Arne Quist Christensen og Jostein Nohr fra Telenor – sammen med rådmann Steinar Sørensen (foran til venstre) og Per-Kaare Holdal i Evenes er fornøyd med at 280 husstander i Evenes, fra høsten, får tilbud om fiber og bredbånd.

Hans-Petter Ljunggren (bak fra venstre), Arne Quist Christensen og Jostein Nohr fra Telenor – sammen med rådmann Steinar Sørensen (foran til venstre) og Per-Kaare Holdal i Evenes er fornøyd med at 280 husstander i Evenes, fra høsten, får tilbud om fiber og bredbånd. Foto:

Men det er langt fra alle som får – i første omgang.

DEL

Supertilbud: 5 kr for alt innhold på nett i 5 uker

Onsdag skrev Evenes kommune og Telenor under på en avtale som sikrer det mange nok vil beskrive som en «ubegrenset» tilgang på digitale tjenester. I alle fall når det gjelder kapasitet.

Fikk napp etter tre søknader

For etter å ha søkt tre ganger tidligere om statlige midler til bredbåndsutbygging, fikk Evenes endelig ja og 2,8 millioner kroner for å bygge ut bredbånd i kommunen.

Tilskuddsordningen administreres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og det er Nordland fylkeskommune som har innstilt tildelingene i Nordland.

Telenor har tro på vekst i Evenes

Etter en anbudsrunde er det Telenor som er gitt oppdraget med å bygge ut fiber i Evenes.

Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor beskriver Evenes som en interessant kommune å satse i.

– Evenes er et område vi har tro på, sier Christensen.

Han tror kommunen, over et par tiårsperspektiv, vil vokse.

– Vi tror på vekst både i antall innbyggere og for næringslivet.

280 husstander får fiber

Årsaken er kanskje ikke så overraskende: Forsvarets etablering med flere hundre arbeidsplasser på Evenes flystasjon, Hålogalandsbrua – og en tettere tilknytning til Lofoten og Vesterålen gjennom Hålogalandsveien.

Telenor vil i løpet av året både prosjektere og bygge ut bredbånd til totalt 280 husstander i Evenes.

Null interesse fra Bogen og Liland

Det er nemlig ikke alle som nå får tilbud om fiberkabel til veggen, og mulighet for å trafikkere det digitale nettet med 500 megabit opp og 500 megabit ned.

Saken fortsetter under bildet:

Steinar Sørensen (til venstre) og Arne Quist Christensen i Telenor setter sine signaturer på avtalen om bredbåndsutbygging i Evenes.

Steinar Sørensen (til venstre) og Arne Quist Christensen i Telenor setter sine signaturer på avtalen om bredbåndsutbygging i Evenes. Foto:

– Søknaden til fylkeskommunen baserte seg i første rekke på behovet interessen fra innbyggerne, forklarer Per-Kaare Holdal i Evenes kommune.

Mens bygdefolket i Snubba, Østervik og Forra, Evenesmark samt Skar og Tårstad viste et stort engasjement og interesse, var det tomt på møtene som Holdal inviterte til for innbyggerne i Bogen og Liland.

– Vi har en oppfordring om å engasjere seg

Det betyr imidlertid ikke at innbyggerne i de utvalgte bygdene i all framtid vil leve i den digitale elitedivisjonen – og resten i en atskillig lavere divisjoner.

– Vi har en oppfordring om å engasjere seg – dersom det er interessant for innbyggerne i Bogen og på Liland, sier Per-Kaare Holdal.

Telenor spytter inn 6 millioner kroner

Både kommunen og Telenor har nemlig en ambisjon om at utbyggingen i de fire bygdene ikke skal bli den første og siste i Evenes.

– Vi kommer til å gjøre en innsats for å få Bogen og Liland med i neste runde, men det krever at innbyggerne viser interesse for et bedre tilbud, sier Holdal.

Rådmann Steinar Sørensen beskriver dagen som en meget god dag for Evenes.

– Fra vår side bidrar vil med 2,5 millioner kroner inn i utbyggingen, mens Telenor bruker 6 millioner kroner.

– Det betyr at Evenes er interessant for Telenor, slår rådmannen fast.

Skal få smarte innbyggere

Evenes kommune og Telenor, sammen med flere nabokommuner, samarbeider allerede i prosjektet «Smart kommune», et prosjekt som blant annet skal bidra til økt digital kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunen.

Prosjektet har også et mål om å bruke digitaliseringen som et verktøy i pleie- og omsorgstjenesten.

– Dette skal vi fortsette med, og vi vil samtidig starte et prosjekt «Smart innbygger», sier rådmann Steinar Sørensen.

– Det blir en naturlig oppfølging av tidligere prosjekter, og tilbudet innbyggerne nå får om bredbånd.

Ikke kroken på døra for andre

Totalt er det rundt 750 husstander i Evenes. 280 av husstandene befinner seg i bygdene Snubba, Østervik-Forra, Evenesmark og Tårstad-Skar.

I Bogen og på Liland er det rundt 380 husstander. Når de øvrige innbyggerne eventuelt kan vente seg et tilbud om bredbånd og fiberutbygging sier Per-Kaare Holdal avhenger – blant annet – av interessen.

– Vi kommer nok snart til å høre om interessen er der eller ikke, slutter han.

Artikkeltags