Bremser ikke planleggingen av Hålogalandsveien

Utbyggingssjef i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, bedyrer at etaten jobber for å komme i gang med byggingen av Hålogalandsveien som planlagt.